kjemikalier

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. kjemikalier

Hvordan jobbe trygt med kjemikalier

Kunnskap Alle ansatte skal ha kjennskap til helse-, miljø- og sikkerhetspåvirkninger fra egen arbeidsplass for å sikre at arbeid med...
  • 0
  • 744

Hva betyr CLP?

CLP er forkortelse for Classification, Labelling and Packaging Dette er EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og...
  • 0
  • 369
Vernetjenesten.no