Fysisk arbeidsmiljø

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Fysisk arbeidsmiljø

Hvilke krav stilles det til ergonomi?

Arbeidstilsynets definisjon om ergonomi er at det handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Samt arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager...
  • 1
  • 993
Vernetjenesten.no