HMS-ordbok

 1. Home
 2. Knowledge Base
 3. HMS-ordbok

Hva betyr VO, HVO og K-HVO?

VO er en forkortelse for verneombud. Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. HVO er...
 • 0
 • 1537

Hva betyr HMS?

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Dette er en betegnelse ofte brukt på arbeidsplasser når det jobbes...
 • 0
 • 703

Hva betyr BHT?

BHT er en forkortelse for bedrifthelsetjenesten. Dette er en rådgivende tjeneste innen forebyggende HMS-arbeid. Arbeidsgiver har en plikt å knytte...
 • -1
 • 541

Hva betyr SHA?

SHA er en forkortelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette er et begrep som kun brukes på bygge og anleggsplasser,...
 • 0
 • 697

Hva betyr AML?

AML er en forkortelse for Arbeidsmiljøloven. Dette er en norsk lov som skal sikre et godt arbeidsmiljø, trygge og rettferdige...
 • 0
 • 599

Hva betyr AMU?

AMU er en forkortelse for Arbeidsmiljøutvalg. Formålet med et Arbeidsmiljøutvalg er å kunne skape et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og...
 • 0
 • 486

Hva betyr CLP?

CLP er forkortelse for Classification, Labelling and Packaging Dette er EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og...
 • 0
 • 374

Hva betyr HMS-avvik?

Det betyr Helse, miljø og sikkerhets avvik. Det vil si en uønsket hendelse eller forhold som kan eller har medført...
 • 0
 • 481

Hva betyr fysisk arbeidsmiljø?

Fysisk arbeidsmiljø er de fysiske tingene på arbeidsplassen som støy, vibrasjoner, inneklima, eller lysforhold. Kilde: Arbeidstilsynet
 • 5
 • 1355
Vernetjenesten.no