Online HMS-kurs

HMS-Utdanning på kveldstid

Vernetjenesten er ofte en inngangsportal til HMS-arbeid. Verneombud får opplæring i arbeidsmiljøloven og muligheten til å praktisere HMS-arbeid på en arbeidsplass. Noen opplever det som starten til en nyvunnet interesse innenfor helse miljø og sikkerhet. Som verneombud har du en god mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet i en positiv retning […]

Online HMS-kurs

Online HMS-kurs bra eller dårlig?

Online HMS-kurs for verneombud, arbeidsmiljøutvalget og ledere har et dårlig rykte på seg. Mye av grunnen til det er enkelte online kurstilbydere er svært aggressive i måten de får inn nye kunder på. Mange vil gå så langt å kalle dem svindlere. Utfordringen er at HMS-kurs til verneombud er et […]