Dette er arbeidsoppgavene til verneombudet

Dette er arbeidsoppgavene til verneombudet

ofte stilte spørsmål om verneombudet

Hva er oppgavene til verneombudet

§6-2 av Arbeidsmiljøloven og §2-2 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Dette er loven og forskriften som beskriver arbeidet til verneombudet. I hovedsak er oppgaven til verneombudet å følge med på at bedriften følger de lover og forskrifter som måtte gjelde, slik at helse miljø og sikkerheten til de ansatte blir ivaretatt.

Et verneombud skal særlig påse(AML §6-2 ledd 2):
– At maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare
– At verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand
– At arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring
– At arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte
– At meldinger om arbeidsulykker mv. i henhold til AML §5-2 blir sendt.

Verneombudet skal gjøres kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker i sitt verneområde. Verneombudet skal også tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som er av betydning for virksomhetens helse miljø og sikkerhetsarbeid i henhold til AML §6-2 ledd 4.

Hva er oppgavene til hovedverneombudet

I bunn og grunn er hovedverneombudet kun en sekretær for verneombudene.

HVO representerer verneombudene i AMU og ellers møter med ledelsen.
Hvis det er en sak som går over flere verneområder er det naturlig at saken tilfaller HVO.
Skjer det noe som skaper tvil om hvilket verneombud en sak ligger under, så skal HVO avgjøre dette.

Utover dette har ikke HVO mer makt ved unntaket at verneombudet i det aktuelle område ikke fungerer. Les mer på Arbeidstilsynet

Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid

Dette er den mest reelle og viktigste makten et verneombud har og kan utøve i sitt verneområde.

§6-3 Verneombudets rett til å stanse farlig arbeid sier at; Et verneombud kan stanse et arbeid som de vurderer har en umiddelbar fare for liv eller helse. De kan ikke stanse arbeid som kan gi langtidsskade, eksempelvis hørselskade eller ryggproblemer.

Når et verneombud stanser arbeid skal den personen umiddelbart informere arbeidsgiver og berørte arbeidstakere om beslutningen.

Det er hovedsakelig 2 metoder for stansingen kan bli opphevet
Kun verneombudet som stanset arbeidet kan oppheve det, da hovedverneombudet eller ledelsen ikke kan overstyre verneombudets avgjørelse. Hvis verneombudet og ledelsen ikke kommer til en enighet kan de kontakte Arbeidstilsynet som da vil gjøre en vurdering. Arbeidstilsynet kan oppheve verneombudets stansing på trass av verneombudets mening.

§6-3 ledd 3 beskytter verneombudet for eventuelle kostnader bedriften måtte ha vedrørende stansing av arbeid.

Tid til arbeidet som verneombud

Som nevnt i første del av denne artikkel serien, så har ikke verneombudet noen fastbestemt tid de kan bruke på arbeidet. Arbeidsmiljøloven §6-2 ledd 2 sier at verneombudet skal få nødvendig tid til å utføre arbeidet. §6-2 ledd 3 sier at hvis verneombudet må jobbe utenom vanlig arbeidstid skal det godtgjøres som overtidsarbeid.

Hva er forskjellen mellom verneombud og tillitsvalgt

Verneombudet er hjemlet i arbeidsmiljøloven mens tillitsvalgt har sitt utspring fra tariff/hovedavtalen mellom partene i arbeidslivet.

Vanlige er at tillitsvalgte tar seg av personalkonflikter, oppsigelsessaker og lønnskonflikter da dette ikke er vanlige saker for verneombudet. Den ansatte kan selvfølgelig bruke verneombud om man måtte ønske. Verneombudet vil representere alle ansatte på bedriften og bør derfor ikke opptre som talerør i en konfliktpreget sak.

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no