Fagbøker til verneombudet

Arbeidsmiljøloven

Ettersom denne boken er hjørnesteinen til verneombudene så må den stå her. Det kan ofte være lurt å bruke lovdata.no da det skjer endringer i lovverket årlig. Kan kjøper her

 

Verneombudet

Dette er 4. utgave av boken verneombudet som og bør være tilgjengelig for alle verneombud. Boken har et bredt spekter av arbeidsmiljøfaglige emner med bra faglig innhold. Den er oppdatert med med nye forskrifthenvisninger, statistikker og kunnskap, og har høy fokus på relevante temaer i dagens arbeidsmarked. Kan kjøpes her

Hovedverneombudet

Slik som med boken Verneombudet, er denne boken Hovedverneombudet like nødvendig å ha tilgjengelig. Rollen som hovedverneombudet er forskjellig fra å være et verneombud. Du skal nå skape tillit til ledelsen og få gjennomslag for viktige arbeidsmiljøsaker. I denne boken lærer du hvordan du best mulig kan løse problemene som måtte komme. Kan kjøpes her

Arbeidsmiljø og HMS-arbeid

Denne boken går dypere gjennom arbeidsmiljø og HMS enn hva VO og HVO boken gjør. Den følger hele linjen fra integrasjon, problemløsning til utvikling. Boken viser hvordan HMS skal være en av grunnsteinene til bedriften gjennom organisasjonssosiologi og organisasjonsteori. Dette blir gjort slikt at alle vil få forståelsen av nødvendig HMS-arbeid. Kan kjøpes her

Sykefravær

Sykefravær og HMS har ofte noe med hverandre å gjøre. Denne boken gir en innføring i arbeidsmarkedet og sykefraværet sin relasjon til HMS, med tips til hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere sykefraværet. Kan kjøpes her

Vernetjenesten.no