Når verneombud ikke blir involvert i HMS-saker

En utfordring verneombud ofte møter på er følelsen av å ikke bli involvert i bedriften sitt systematiske HMS-arbeid. I samtaler med verneombud så kommer det frem at ofte så stemmer denne følelsen. Det kommer også frem at verneombudet ikke alltid helt forstår hvilken rolle og medvirkning de skal ha. Vi […]

Ny som verneombud: Hva skjer nå?

Så du har nylig blitt verneombud, så bra! Dette er et verv som ofte ikke er populært å ha, men er utrolig viktig for bedriften og medarbeiderne dine å ha. Et verneombud kan ha en utrolig positiv påvirkningskraft for hvordan ting gjøres i bedriften. Men for å kunne bruke vervet […]

Online HMS-kurs

HMS-Utdanning på kveldstid

Vernetjenesten er ofte en inngangsportal til HMS-arbeid. Verneombud får opplæring i arbeidsmiljøloven og muligheten til å praktisere HMS-arbeid på en arbeidsplass. Noen opplever det som starten til en nyvunnet interesse innenfor helse miljø og sikkerhet. Som verneombud har du en god mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet i en positiv retning […]

Online HMS-kurs

Online HMS-kurs bra eller dårlig?

Online HMS-kurs for verneombud, arbeidsmiljøutvalget og ledere har et dårlig rykte på seg. Mye av grunnen til det er enkelte online kurstilbydere er svært aggressive i måten de får inn nye kunder på. Mange vil gå så langt å kalle dem svindlere. Utfordringen er at HMS-kurs til verneombud er et […]

Når ansatte nekter å bruke verneutstyr

Dessverre så opplever mange bedrifter at ansatte ikke vil eller «glemmer» å bruke verneutstyret som er påkrevd med arbeidsoppgaven, eller i det aktuelle område. En gjenganger er vernesko eller hørselvern. Det finnes hundrevis av unnskyldninger for hvorfor de ikke kan eller vil bruke verneutstyret. Kravet om bruk av verneutstyr kommer […]