Hva er CMR-kjemikalier og arbeidstakerregister

Hva er CMR-kjemikalier og arbeidstakerregister

Hva er CMR
Det er kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige egenskaper.

Hva er et arbeidstakerregister 
Dette er er register for eksponerte arbeidstakere slik arbeidsgiveren har kontroll over hvilke CMR-kjemikalier ansatte jobber og har jobbet med.

Skal alle CMR-kjemikalier ha et arbeidstakerregister?
Kort svar nei. CMR-kjemikalier har forskjellige kategorier som kan utløse eller ikke kravet om registrering. Har kjemikaliet kategorien Carc. 1A, Carc. 1B, Muta. 1A eller Muta. 1B, så skal det registreres. Hvilken kategori kjemikaliet du har finner du i databladet.

Hvem skal ha tilgang til registeret
Registeret skal være tilgjengelig for:
• Arbeidstilsynet
• bedriftshelsetjenesten
• verneombud
• arbeidsmiljøutvalg
• andre personer med HMS-oppgaver

Hva skal registeret inneholde
Registeret skal inneholde navn, fødselsnummer, stilling og arbeidssted og opplysninger om hvilke farlige kjemiske stoffer arbeidstakeren eksponeres for, hvordan og i hvilke konsentrasjoner eksponeringen forekommer, og tidspunkt og varighet for eksponeringen. Registeret skal bare inneholde disse opplysningene.

Hvor lenge skal registeret lagres
Det skal lagres i 40 eller 60 år, basert ut på hva salgs kjemikalie den ansatte har våre i kontakt med.

Les mer om CMR-kjemikalier og register her
Arbeidstilsynet
Forskrift om utførelse av arbeid

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no