Hvilke krav stilles det til åpent kontorlandskap?

Hvilke krav stilles det til åpent kontorlandskap?

Åpent kontorlandskap blir bare mer og mer utbredd i Norge til mange sin fortvilelse. Derfor er det viktig å vite hvilke rettigheter ansatte som jobber under åpent kontorlandskap har.

Hvor stor kontorplass har du rett på?
Du har rett til en arbeidsplass hvor du kan jobbe med varierte arbeidsstillinger og bevegelser uten hinder. Dette er beskrevet i Arbeidsplassforskriften §2-1. Arbeidstilsynet forvaltningspraksis sier at hver arbeidstaker skal ha mist 6m2 gulvareal.

Det finnes unntak til dette, men skal det være mindre enn 6m2 så må det være faglig begrunnet. Arbeidsgiver må i henhold til internkontrollforskriften §5 dokumentere at løsningene ivaretar kravet til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Hva når det er dårlig luft eller temperatur?
Arbeidstaker har rett på tilfredsstillende klima på arbeidsplassen i henhold til Arbeidsplassforskriften §2-14

Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen i åpne kontorlandskaper skal ligge på 22°C. Den bør ikke være under 19°C eller over 26°C. Mer om arbeidsplasstemperatur her

Hva med uønsket støy?
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidsplassen er i slik stand at arbeidstakeren er beskyttet mot uønsket støy. §2-1 i forskrift om tiltaks og grenseverdi sier at nedre tiltaksverdi for åpent kontorlandskap er på 55 dB.

Støy fra egen aktivitet skal ikke inngå i vurdering/måling av støy. Unntaket er hvis arbeidstakeren ikke kan avbryte sin egen støy, da skal den også være med i totalvurderingen.

Hvor god tilgang til toalett og pauserom skal du ha?
Det skal være tilpasset mengde med toaletter i forhold til arbeidstakere. Det skal også være atskilte toaletter for både kvinner og menn. Dette er skrevet i arbeidsplassforskriften §3-7. Arbeidstilsynet sier at det bør være minst 1 toalett for hver 15 kvinner og minst 1 toalett for hver 20 menn, så lenge det er pissoarer tilgjengelig. Små virksomheter kan benytte seg av felles toalett.

§3-5 i samme forskrift sier at Virksomheten skal normalt ha spiserom eller tilgang til tilfredsstillende lokaler utenom virksomheten.

Kilder:
Lovdata – Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler
Lovdata – Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
Lovdata – Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no