Hvilke krav stilles det til ergonomi?

Hvilke krav stilles det til ergonomi?

Arbeidstilsynets definisjon om ergonomi er at det handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Samt arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager som oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger eller belastninger som er større enn hva kroppen tåler.

Det vil si at ergonomi handler enkelt og greit om hvordan vi bruker kroppene våre i de forskjellige arbeidsoppgavene vi har. Ergonomiske utfordringer kommer i flere forskjellige former som manuelt arbeid, vibrasjoner eller kontorarbeid.

Her er lovverk og forskrifter som setter krav til ergonomi for å skape helsefremmende arbeidsplasser

Arbeidsmiljøloven §4-2 ledd 2 som viser til krav av tilrettelegging, medvirkning og utvikling av arbeidstakers arbeidsplass.

Arbeidsmiljøloven §4-4 ledd 2 legger konkrete krav til det fysiske arbeidsmiljøet. Den sier at arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger. Nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §10-1 sier at ergonomiske prinsipper skal legges til grunn når det gjelder arbeidsstillinger og tilpassing til arbeidsplassen ved bruk av arbeidsutstyr. Arbeidsstillinger skal kunne varieres og statisk arbeid unngås. Arbeidet skal så langt mulig ikke innebære bevegelser eller stillinger som kan medføre helseskade.

Innretningsforskriften §19 sier at arbeidsområder og arbeidsutstyr skal utformes og plasseres slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske belastninger som følge av arbeidet.

Aktivitetsforskriften(offshore) §33 sier at arbeidsgiveren skal redusere uheldige belastningsforhold. Skal også innhente opplysninger om arbeidstakernes egen opplevelse av risiko og belastningsforhold knyttet til arbeidet

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no