Hvordan jobbe med kjemikalier

Hvordan jobbe med kjemikalier

kjemikalier

Kunnskap
Alle ansatte skal ha kjennskap til helse-, miljø- og sikkerhetspåvirkninger fra egen arbeidsplass for å sikre at arbeid med kjemikalier utføres på en forsvarlig måte.

Helsefaren
Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. Hva som er faren beror på kjemikaliets egenskap og hvordan og hvor lenge man har blitt eksponert.

Hvordan blir du eksponert for kjemikalier?
Innpust:
Løsemidler følger med luftstrømmen og inn til blodstrømmen
Løsemidlet transporteres til organer og fettvev. Det kan lagres i kortere
eller lengre tid.

Opptak gjennom huden:
Opptak av løsemidler kan skje direkte gjennom huden.
Rifter og sår vil øke opptaket.

Gjennom munnen:
Løsemidlet kan danne dråper i hårene i nesen og deretter svelges. Man kan få det i munnen via kontaminerte hender, mat eller røyk (snus)

Hvilke typer skader får du av kjemikalier?
Akutt:
Er ofte skader som forgiftninger eller etseskader. Disse trenger umiddelbar behandling.

Kronisk:
Noen kjemikalier kan gi kroniske skader som vi ikke tenker på som farlige, men der små doser over lang tid kan gi en gradvis forgiftning. Eksempler: Eksem, hodepine, svekket hukommelse, og depresjoner.

Langtidsvirkninger:
Skader som oftest dukker opp etter flere år med bruk/. Når det oppdages er skaden ofte allerede skjedd. Eksempler: Kreftfremkallende, lungesykdom og arvestoffskadelig.

Hvilke faresignaler finnes det for at man har blitt eksponert av kjemikalier?
– Tegnene er svært lik alkoholpåvirkning.
– Beruselse, svimmelhet, tretthet, hodepine, og kvalme.
– Hukommelse og konsentrasjonsevnen svekkes.
– Man blir sløv, trett og nedstemt.
– Personligheten kan forandres.

Hvordan jobber du sikkert med kjemikalier?

1. Kjenn kjemikaliene du jobber med. Les sikkerhetsdatabladet.

2. Dersom mulig, undersøk om kjemikalie kan erstattes av mindre farlig kjemikalie.

3. Pass på at det er tilstrekkelig ventilasjon der du jobber. Jobber du i et avtrekkskap så pass på at dette fungerer. Alle avtrekkskap skal være effektmålet og merket slik at du vet hvor langt ned vinduet skal være.

4. Tenk på arbeidsteknikk. Emballasje som inneholder løsemidler skal alltid lukkes etter bruk.

5. Bruk påkrevd verneutsyr

– Bruk riktig verneutstyr!
– Filtermaske (Riktig filter for riktig kjemikalie)
– Friskluftsmaske hvis nødvendig.
– Hansker og vernetøy (Riktig hanske materiale og gjennomtrengningstid)
– Øyevern

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no