Hvordan og hvorfor velges det verneombud

Hvordan og hvorfor velges det verneombud

Hvorfor må du ha verneombud på bedriften

Det er ikke sikkert at du må ha verneombud. Hvis det er mindre enn 10 arbeidstakere på bedriften, kan leder i samarbeid med ansatte lage en skriftlig avtale for at det ikke er nødvendig med verneombud.

Hvis det ikke er spesifisert gyldighetstid på avtalen, vil den automatisk anses som avsluttet etter 2år. Dog kan arbeidstilsynet overstyre avtalen og kreve at et verneombud blir valgt eller peket ut.

Dette er i henhold til §6-1 ledd 1 av arbeidsmiljøloven

Trenger du flere verneombud?

Det baserer seg på hvor mange verneområder bedriften har, men 1 verneombud for hvert verneområde. Finnes det skiftarbeid på arbeidsplassen så skal det det være minst en på hvert skiftlag i henhold til §6-1 ledd 2 av arbeidsmiljøloven.

Arbeidsmiljøutvalget(AMU) skal dele arbeidsplassen inn i verneområder. Hvis AMU ikke er etablert på bedriften skal den lokale fagforeningen gjøre det etter at arbeidsgiveren har fått uttalt seg.
Finnes det ingen lokale fagforeninger skal representanter utpekt av arbeidstakerne gjøre det, etter at arbeidsgiver har fått uttalt seg i henhold til §3-1 inndeling i verneområder (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning)

Hvordan velge verneombud

Først og fremt må du vite hvem som kan bli valgt til verneombud. Bortsett fra bedriftens øverste daglig leder, så anbefaler Arbeidstilsynet bare at den som stilles til valg har jobbet i bedriften de siste 2 årene.

Den mest ettertraktet metoden for å velge et verneombud, er å la de ansatte i det aktuelle verneområdet stemme på kandidatene.

Hvis den lokale fagforeningen organiserer flertallet kan de utpeke et verneombud.

Dersom arbeidstakerne motsetter seg valg, så skal arbeidsgiver utpeke verneombudet.
Obs: Dette verneombudet fungerer inntil arbeidstakerne har selv valgt et verneombud, eller til en periode på 2år utløpes i henhold til §3-2 Valg av verneombud (Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning).

I §3-4 Verneombudenes funksjonstid sier at ledelsen skal motta en skriftlig beskjed om hvem som er valgt til verneombud før de kan anerkjenne den nye personen.

Hvordan velge et hovedverneombud

Det er 2 type personer som kan velges som Hovedverneombud(HVO). Den ene er blant verneombudene selv, mens den andre er en person som har hatt tillitsverv på bedriften (AML §6-1 ledd 3).

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §3-5 sier at hvis den lokale fagforeningen organiserer flertallet på bedriften så skal de utpeke den som blir HVO.
Organiserer ikke den lokale fagforeningen flertallet alene, kan de i felleskap utpeke HVO

Ellers er det verneombudene selv som utpeker HVO

Ved valg av HVO-stedfortreder gjelder de samme reglene som beskrevet ovenfor i henhold til §3-6 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Hvilken opplæring har verneombudet krav på

I henhold til §3-19 Varighet av opplæring av verneombud… Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning, så skal opplæringen være på minst 40timer. Det kan avtales en kortere opplæring enn 40timer, dersom partene er enige. Ofte på kontorlandskaper vil man korte ned opplæringen da det er ikke like høyt behov for opplæring, eksempelvis risikovurdering av kjemikalier.

Arbeidsmiljøloven §6-5 ledd 1 sier at verneombudet skal få den opplæringen som er nødvendig for at de skal kunne utføre sitt verv. §6-5 ledd 3 sier også at arbeidsgiver skal stå for alle utgifter som måtte påløpe av opplæringen

Hvor mye tid har verneombudet krav på å få bruke

Det er ikke fastsatt noen bestemt mengde tid til verneombudet for å bruke. Arbeidstilsynet sier at verneombudene skal få nødvendig tid til å utføre oppgavene på en forsvarlig måte.

Arbeidstilsynet anbefaler at verneombudet og arbeidsgiver diskuterer hvor mye tid som trengs, og når de faste oppgavene skal gjøres. Det samme gjelder for hovedverneombudet.

Det skal uansett bli tatt høyde for at haste saker (ulykker, skader, møter) vil kreve den tiden de krever når det skjer.

Hvor lenge blir du valgt som verneombud

Hvis du har blitt utpekt av leder så maksimalt 2år, eller til arbeidstakerne finner en ny (AML §6-1 ledd 5).

Funksjonstiden til et verneombud er på 2år og kan verken velges for lengre eller kortere tid. Vervet faller kun bort hvis verneombudet ikke lengre jobber inne i sitt verneområdet eller bedriften.
§3-4 Verneombudenes funksjonstid Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

Lover og forskrifter for verneombudet

Arbeidstilsynet
Arbeidsmiljøloven
Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no