Hva betyr CLP?

CLP er forkortelse for Classification, Labelling and Packaging
Dette er EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.

Kilde: Miljødirektoratet

Var denne artikkelen nyttig?

Relaterte artikler

Legg igjen et svar