Hva betyr SHA?

SHA er en forkortelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Dette er et begrep som kun brukes på bygge og anleggsplasser, og har sin forankring i byggherreforskriften. Det skal lages en ny SHA-plan for hvert enkelt bygge og anleggsprosjekt, med mål om å verne arbeidstakerne mot farer på denne typen arbeidsplasser.

Kilde:
Byggherreforskriften

Var denne artikkelen nyttig?

Relaterte artikler

Legg igjen et svar