Hvordan velges et hovedverneombud?

Grunnen til at det spørsmålet eksisterer, er at det finnes mer enn 1 måte hovedverneombud kan bli valg på. Det er og delte meninger om hvilken metode som er den beste.

Når skal det velges et hovedverneombud?
Når en bedrift har over 10 arbeidstakere så skal det velges 1 verneombud. Hvis bedriften er av slik størrelse at det er nødvendig å ha mer enn 1 verneombud så skal det også velges hovedverneombud.

Hvilke alternativer brukes for å velge et hovedverneombud
– Den vanligste metoden er at verneombudene selv velger hvem de ønsker skal være HVO.
Lovverket åpner også for muligheten at en arbeidstaker som har eller har hatt tillitsverv i bedriften kan peke ut HVO.

– Hvis den lokale fagforeningen organiserer flertallet av arbeidstakere i bedriften så skal dem utpeke hvem som skal være HVO

– Er du i en større bedrift så kan det hende det er flere forskjellige fagforeninger hvor ingen organiserer flertallet alene. Men hvis fagforeningene sammenlagt organiserer flertallet så kan de i fellesskap utpeke HVO. Hvis fagforeningene i fellesskap ikke peker ut HVO ved for eksempel uenighet, så skal verneombudene selv peke velge HVO. Hvis det blir uavgjort med stemmer, så er det loddtrekning som bestemmer hvem som blir hovedverneombudet

Dette er bestemt i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-5

Hvilken metode er den beste for valg av hovedverneombud?
Lovteksten sier hvordan det skal gjøres, men mange er uenig i om at det er den beste veien å gå.
Problemet slik dem ser det er at tillitsvalgte skal velge hovedverneombudet. Hvorfor kan ikke verneombudene selv velge hvem de ønsker skal være lederen?

Hva som er best er umulig å si, da det er for mange faktorer som spiller inn. Hva som fungerer bra på den ene arbeidsplassen fungerer nødvendigvis ikke like bra på den andre.

Hvor lenge velges et hovedverneombud for?
Hovedverneombudet velges for 2 år om gangen, hvis ikke noe annet er avtalt.

Var denne artikkelen nyttig?

Relaterte artikler

Legg igjen et svar