Skal verneombud ha repetisjonskurs?

Dette spørmålet ble stilt gjennom Still spørsmål siden.

Lurer på om det finnes noe svar på hvor ofte verneombud skal ha repetisjonskurs i HMS? Finner ikke det noe sted.

Det finnes ingen regler for hvor ofte verneombud skal ha repetisjonskurs.

Arbeidsmiljøloven §6-5 ledd 1 sier:
Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte. Verneombud har rett til å ta den nødvendige opplæring ved kurs som arbeidstakernes organisasjoner arrangerer.

Hvis det er lenge siden du har tatt 40timers kurset, vil det ha skjedd en del endringer i forskrifter og lover. Det kan da være aktuelt å ta repetisjonskurs for å kunne ha nødvendig kunnskap til å utføre vervet på en forsvarlig måte.

Var denne artikkelen nyttig?

Relaterte artikler

Legg igjen et svar