Skal verneombud være med på internkontrollen?

Dette spørmålet ble stilt gjennom Still spørsmål siden.

Jeg som verneombudet får ikke være med når HMS-avdelingen planlegger HMS-runder på jobben. Hva skal jeg gjøre?

HMS-runde er en del av internkontrollen på bedriften, og når vi ser på hvilke oppgaver verneombudet har så er det lovfestet krav at verneombudet skal være en del av prosessen.

Arbeidsmiljøloven §6-2 ledd 4 sier at:
Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Det jeg ville ha gjort er å informert HMS-avdelingen om denne AML paragrafen, og sagt du skal være med på planlegging og utføring av HMS-runder på bedriften.

Hvis de fortsatt gjør seg vanskelig, så kan du melde det inn som en sak til Arbeidsmiljøutvalget. Eller kontakte Arbeidstilsynet å få det skriftlig fra dem.

Var denne artikkelen nyttig?

Relaterte artikler

Legg igjen et svar