Risikoanalyse: Sløyfeanalyse (Bow-Tie) Mal

Risikoanalyse blir brukt for å finne ut hvilke uønskede hendelser som kan skje, og hva konsekvensene av disse hendelsene kan bli. Verktøyet Sløyfediagram(Bow-tie) blir sett på som et veldig godt verktøy til å analysere spesifikke uønskede hendelser. Denne modellen for å analysere fungerer veldig bra sammen med andre personer som har samme interesse for problemet. Oppbygningen av et sløyfediagram er gjort såpass enkel at alle med kjennskap til problemet kan delta.

Slik brukes sløyfeanalysen (Bow-Tie)

Uønsket hendelse: Her fører du inn den hendelsen du ikke ønsker skal skje.
Årsak: Her listes opp alle grunnene som kan forårsake den uønskede hendelsen
Sannsynlighetsreduserende barriere: Her legges inn barrierer som skal skape en hindring for at den uønskede hendelsen kan skje.
Konsekvensreduserende barrierer: Noe kan skje slik at den uønskede hendelsen allikevel inntreffer. Så her legges det inn hvilke tiltak som skal brukes for å redusere alvorlighetsgraden av den uønsket hendelsen.
Konsekvens: Her skal det føres inn sluttresultatet etter den uønsket hendelsen har funnet sted, og etter konsekvensreduserende barrierene har gjort sitt.

Last ned sløyfeanalyse mal som sett på bilde

Article Attachments

Var denne artikkelen nyttig?

Relaterte artikler

Legg igjen et svar