Når er det for varmt eller kaldt på arbeid?

Når er det for varmt eller kaldt på arbeid?

Spørsmålet om når er det for varmt eller kaldt på arbeidet kommer ofte opp i sommertiden og vintertiden. Hvilke rettigheter har en arbeidstaker når temperaturmåleren enten går høyt opp eller ned?

Dette sier lovverket om temperatur

Det finnes ikke lover eller forskrifter som sier noe konkret om grenseverdien for temperatur. Arbeidstilsynets anbefalinger er at temperaturer under 19°C eller over 26°C skal unngås.

§4-4 i Arbeidsmiljøloven som sier at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig ut i fra hensynet til arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og velferd.

Dette betyr at arbeidsgiver ikke er fritatt fra ansvar med høye eller lave temperaturer.

§3-1 i Arbeidsmiljøloven sier at For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Denne paragrafen krever at arbeidsgiver skal jobbe med arbeidstakerne for å finne tiltak mot høye og lave temperaturer. Selv om denne lovparagrafen ikke sier det spesifikt så skal verneombudet involveres.

Når kan du gå hjem på grunn av temperaturen?
På et helt generelt grunnlag så kan du ikke gå hjem grunnet av temperaturproblemene alene. Hvis du blir syk av temperaturen så blir det plutselig en annen sak. Før det kommer til det punktet bør du ha tatt kontakt med arbeidsgiver eller verneombudet med problemstillingen. Dette er å for enten finne midlertidig tiltak, eller forhåpentligvis et permanente tiltak som bedrer arbeidsmiljøet.

Når temperaturen er et årlig eller daglig problem
Da stilles det krav til arbeidsgiveren å skriftlig dokumentere utfordringene og utarbeidet planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Dette er beskrevet i Internkontrollforskriften §5

Kan verneombudet stanse arbeid på grunn av temperatur?
§6-3 i Arbeidsmiljøloven sier: et verneombud kan stanse et arbeid som de vurderer har en umiddelbar fare for liv eller helse. Det vil si at hvis verneombudet vurderer at temperaturen utgjør fare for liv eller helse så kan de stanse arbeidet.

Kilder:
Arbeidstilsynet – Temperatur: varme og kulde på jobb
Lovdata – Arbeidsmiljøloven
Lovdata – Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no