Når skal verneombudet involveres?

Når skal verneombudet involveres?

Det er ikke alltid like lett å forstå eller vite når et verneombud skal involveres. Vi har Arbeidsmiljøloven, Forskrift om organisering ledelse og medvirkning og Rammeforskriften som sier når verneombudet skal involveres.

Dette sier Arbeidsmiljøloven

AML §6-2 ledd 4 sier at verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområdet.

AML §6-3 Ledd 5 sier at verneombudet skal bli gjort kjent med alle yrkessykdommer, arbeidsulykker og tilløp til ulykker innenfor sitt verneområde. Paragrafen sier dette gjelder også yrkeshygieniske rapporter, målinger, feil og mangler som er påvist.

AML §6-2 ledd 7 sier at verneombudet skal delta ved arbeidstilsynets inspeksjoner i virksomheten.

Dette sier Forskrift om organisering ledelse og medvirkning

§2-1 Sier at planlegging og vurdering av arbeidsmiljøet og gjennomføring av nødvendige og forebyggende tiltak skal skje i samarbeid med arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte.

Denne paragrafen sier også at ved utarbeidelse av sikkerhetsprosedyrer, beredskapsplaner og nødprosedyrer ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk skal verneombudet tas med på råd.

§2-2 Sier at verneombudet skal virke for gjennomføringen av arbeidsmiljølovens målsettinger og ellers utføre sine oppgaver etter AML §6-2 og forskrift om organisering ledelse og medvirkning §12-11

§12-11 sier at hvis en arbeidstaker er under 18år skal arbeidsgiver ta verneombudet med på råd under planlegging og gjennomføring av arbeid.

Dette sier Rammeforskriften (hovedsakelig offshore)

§8 setning c. og d. sier at verneombud, verne og helsepersonale har nødvendig innsikt i arbeidsoperasjonene på og arbeidsplassen, og se til at overtredelser av relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven og utfyllende forskrifter blir påpekt og rettet.

§13 handler om tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning som inkluderer verneombud og tillitsvalgt. Paragrafen sier at den ansvarlige skal sikre at arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gis anledning til å medvirke i saker som har betydning for arbeidsmiljøet og sikkerheten i virksomheten etter krav gitt i og i medhold av arbeidsmiljøloven.

Her har du en arbeidstakermedvirkning matrise som Samarbeid for sikkerhet har utviklet. Den viser hvilke situasjoner hvor arbeidstakermedvirkningen trer i kraft. Et veldig nyttig verktøy for verneombud offshore. Last den ned her

Kilder:
Arbeidsmiljøloven
Forskrift om organisering ledelse og medvirkning
Rammeforskriften

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no