Når verneombud ikke blir involvert i HMS-saker

Når verneombud ikke blir involvert i HMS-saker

En utfordring verneombud ofte møter på er følelsen av å ikke bli involvert i bedriften sitt systematiske HMS-arbeid. I samtaler med verneombud så kommer det frem at ofte så stemmer denne følelsen. Det kommer også frem at verneombudet ikke alltid helt forstår hvilken rolle og medvirkning de skal ha. Vi skal nå gå igjennom når verneombudet skal involveres, og tips til hvordan bli involvert hvis de ikke er det.

Når skal verneombudet involveres?

Oppgaven til verneombudet er å følge med på at bedriften følger de lover og forskrifter som måtte gjelde, slik at helse miljø og sikkerheten til de ansatte blir ivaretatt.

For å kunne utføre vervet som verneombud slik intensjonen er, så kan man ikke være på sidelinjen. Verneombudet skal være med i møter der beslutninger blir tatt for å kunne ha medvirkning på bedriftens systematisk HMS-arbeid. Dette er ivaretatt i Arbeidsmiljøloven og Forskrift organisering ledelse og medvirkning.

Det er en paragraf i Arbeidsmiljøloven som er gull verd for verneombudet, til å komme inn i HMS-møter som er §6-2 ledd 4. Denne paragrafen sier at verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområdet.

Det paragrafen sier er at hvis det skjer noe som har betydning for arbeidsmiljøet, så skal verneombudet tas med på råd før ting blir besluttet.

Det finnes flere mer spesifikke paragrafer som sier når verneombudet skal involveres, og de finner du her

Hvordan bli involvert som verneombud

En ting er å kunne lovverket som gir verneombudet rett til å medvirke i saker som har betydning for arbeidsmiljøet. Annen ting er å faktisk bli tatt med på råd i slike saker. Så hva kan man gjøre hvis verneombudet ikke blir tatt med på råd?

Ha en samtale med leder
Ha en dialog med leder hvor du uttrykker ønsker å delta på møter/planlegging som har en betydning for arbeidsmiljøet. Hvis leder av noen grunner ikke lar deg være en deltaker med medvirkning så viser du til paragrafen.

Meld fra til hovedverneombud
Hvis du fortsatt ikke blir invitert med, så kontakt hovedverneombudet (hvis det finnes). HVO kan hjelpe deg med å overbevise bedriften at verneombudet skal delta på HMS-aktiviteter i sitt verneområdet.

Skriftlig varsel
Hvis vernetjenesten fortsatt ikke vinner frem og får medvirke på ting som har en betydning for arbeidsmiljøet, så kan man sende inn en skriftlig klage/bekymringsmelding til AMU eller bedriftens øverste leder.

Hva skriftlig klagen bør inneholde:
– Hva verneombudet ikke blir involvert i
– Lovverket som sier hva verneombudet skal være involvert i
– Be bedriften/AMU definere hva arbeidsmiljø er
– Spør hva bedriften/AMU’s tolkning av lovverket om hva verneombudet skal være involvert i

Arbeidstilsynet
Hvis vernetjenesten fortsatt bare møter motstand, så er neste steg å varsle Arbeidstilsynet. Bedriften har mest sannsynlig behov for tilsyn.

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no