Ny som verneombud

Ny som verneombud: Hva skjer nå?

Så du har nylig blitt verneombud, så bra! Dette er et verv som ofte ikke er populært å ha, men er utrolig viktig for bedriften og medarbeiderne dine å ha. Et verneombud kan ha en utrolig positiv påvirkningskraft på hvordan ting gjøres i bedriften. Men for å kunne bruke vervet […]

Online HMS-kurs

Online HMS-kurs bra eller dårlig?

Online HMS-kurs for verneombud, arbeidsmiljøutvalget og ledere har et dårlig rykte på seg. Mye av grunnen til det er enkelte online kurstilbydere er svært aggressive i måten de får inn nye kunder på. Mange vil gå så langt å kalle dem svindlere. Utfordringen er at HMS-kurs til verneombud er et […]

Når ansatte nekter å bruke verneutstyr

Dessverre så opplever mange bedrifter at ansatte ikke vil eller «glemmer» å bruke verneutstyret som er påkrevd med arbeidsoppgaven, eller i det aktuelle område. En gjenganger er vernesko eller hørselvern. Det finnes hundrevis av unnskyldninger for hvorfor de ikke kan eller vil bruke verneutstyret. Kravet om bruk av verneutstyr kommer […]

Ofte stilte spørsmål om verneombudet

Får verneombudet mer i lønn? Det finnes ingen krav eller rettigheter som tilsier at verneombudet skal ha mer i lønn. Det er flere bedrifter som velger å gi verneombudet mer i lønn men det er ikke vanlig. Er verneombudet frikjøpt? Verneombudet er ikke frikjøpt men i Arbeidsmiljøloven §6-5 ledd 2 […]

Hvordan velges et hovedverneombud?

Grunnen til at det spørsmålet eksisterer, er at det finnes mer enn 1 måte hovedverneombud kan bli valg på. Det er og delte meninger om hvilken metode som er den beste. Når skal det velges et hovedverneombud? Når en bedrift har over 10 arbeidstakere så skal det velges 1 verneombud. […]

Hvor ofte skal AMU møte holdes?

Jeg har ofte hørt verneombud klager over at bedriften ikke holder de 4 lovpålagte AMU møtene. Problemet er at det finnes ikke noen lovkrav for hvor mange møter AMU skal holde i året. Jeg har stor forståelse for at verneombuder tror det er et minimumskrav på 4 møter i året. […]

Hvordan jobbe trygt med kjemikalier

Kunnskap Alle ansatte skal ha kjennskap til helse-, miljø- og sikkerhetspåvirkninger fra egen arbeidsplass for å sikre at arbeid med kjemikalier utføres på en forsvarlig måte. Helsefaren Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse. Man kan bli eksponert for kjemikalier ved innånding, gjennom huden, eller ved svelging. […]

Hva er CMR-kjemikalier og arbeidstakerregister

Hva er CMR Det er kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige egenskaper. Hva er et arbeidstakerregister  Dette er er register for eksponerte arbeidstakere slik arbeidsgiveren har kontroll over hvilke CMR-kjemikalier ansatte jobber og har jobbet med. Skal alle CMR-kjemikalier ha et arbeidstakerregister? Kort svar nei. CMR-kjemikalier har forskjellige kategorier som […]

Hva er et sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og CLP

Hva er et sikkerhetsdatablad? Et sikkerhetsdatablad også kalt HMS-datablad er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak om det aktuelle kjemikaliet. Hva inneholder et sikkerhetsdatablad? Et godkjent sikkerhetsdatablad skal alltid ha 16 punkter. Dette er normalt sett de punktene som forekommer: 1. Produktidentifikasjon og […]