Hva er kjemikalier og hvilke lovverk er gjeldende

Så hva er kjemikalie? Det korte svaret er at alt er en form for kjemikalie. Enhver væske, faststoff, gass. Enhver ren substans; blanding er kjemikalier. Vann er eksempelvis et kjemikalie bestående av 2 grunnstoffer. På arbeidsplassen Forbinder vi ofte at kun klassifiseringspliktig kjemikalier blir definert som kjemikalie.Alle bedrifter har lover og forskrifter […]

Hva er internkontrollforskriften og hvordan utføre den

Hva er internkontrollforskriften? Det er en forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten Hva er målet med internkontrollforskriften? Målet er at du skal kontinuerlig fremme forbedringer innen helse miljø og sikkerhet, slik at du heller driver med forebygging av potensielle farer enn alternativet. Den er også beregnet for […]

Bøker til verneombudet

Arbeidsmiljøloven Ettersom denne boken er hjørnesteinen til verneombudene så må den stå her. Jeg personlig anbefaler å bruke lovdata.no da det ofte skjer endringer i lovverket, og så lenge du ikke kjøper denne boken hvert år så vil den bli raskt utdatert. Kan kjøper her   Verneombudet Dette er 4. […]

Her finner du 40timers verneombudskurs

Her kan du finne verneombudskurs som vil være tilpasset deres behov. .:Online HMS-kurs:. Ingen oppføringer enda .:Hele Norge:. AOF AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere. Gjennom et landsomfattende nettverk av avdelinger og veiledere tilbys […]

Dette er arbeidsoppgavene til verneombudet

Hva er oppgavene til verneombudet §6-2 av Arbeidsmiljøloven og §2-2 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Dette er loven og forskriften som beskriver arbeidet til verneombudet. I hovedsak er oppgaven til verneombudet å følge med på at bedriften følger de lover og forskrifter som måtte gjelde, slik at helse miljø […]

Hvordan og hvorfor velges det verneombud

Hvorfor må du ha verneombud på bedriften Det er ikke sikkert at du må ha verneombud. Hvis det er mindre enn 10 arbeidstakere på bedriften, kan leder i samarbeid med ansatte lage en skriftlig avtale for at det ikke er nødvendig med verneombud. Hvis det ikke er spesifisert gyldighetstid på […]