Tag: arbeidstakerregister

Hva er CMR-kjemikalier og arbeidstakerregister

Hva er CMR Det er kjemikalier med kreftfremkallende, arvestoffskadelige og/eller reproduksjonsskadelige egenskaper. Hva er et arbeidstakerregister  Dette er er register for eksponerte arbeidstakere slik arbeidsgiveren har kontroll over hvilke CMR...

Vernetjenesten.no