Tag: clp

Hva er et sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og CLP

Hva er et sikkerhetsdatablad? Et sikkerhetsdatablad også kalt HMS-datablad er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak om det aktuelle kjemikaliet. Hva inneholder et sikkerhetsdatablad? Et...

Må vi kaste gamle kjemikalier?

Dette spørsmålet ble stilt gjennom kontakt oss siden. Vi har mange kjemikalier som ikke er merket med de nye symbolene, hva skal vi gjøre med dem? kan vi bruke dem opp? Vi har hatt en overgangsperiode fra den gamle merkingen som startet 30 mai 2008...

Vernetjenesten.no