Tag: HAVS

Hvilke krav stilles det til vibrasjoner?

Vibrasjon som ofte er kalt svingning kan defineres som en mer eller mindre regelmessig bevegelse frem og tilbake rundt et midtpunkt. Mekaniske vibrasjoner måles som akselerasjon med benevnelsen m/s2. Det vi vet er arbeid med vibrerende verktøy kan...

Vernetjenesten.no