Tag: internkontroll

Skal verneombud være med på internkontrollen?

Dette spørsmålet ble stilt gjennom kontakt oss siden. Jeg som verneombudet får ikke være med når HMS-avdelingen planlegger HMS-runder på jobben. Hva skal jeg gjøre? HMS-runde er en del av internkontrollen på bedriften, og når vi ser på hvilke...

Vernetjenesten.no