Tag: kjemikalie

Hvordan jobbe med kjemikalier

Kunnskap Alle ansatte skal ha kjennskap til helse-, miljø- og sikkerhetspåvirkninger fra egen arbeidsplass for å sikre at arbeid med kjemikalier utføres på en forsvarlig måte. Helsefaren Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og...

Må vi kaste gamle kjemikalier?

Dette spørsmålet ble stilt gjennom kontakt oss siden. Vi har mange kjemikalier som ikke er merket med de nye symbolene, hva skal vi gjøre med dem? kan vi bruke dem opp? Vi har hatt en overgangsperiode fra den gamle merkingen som startet 30 mai 2008...

Vernetjenesten.no