Tag: kjemikalier. sikkerhetsdatablad

Hva er et sikkerhetsdatablad, stoffkartotek og CLP

Hva er et sikkerhetsdatablad? Et sikkerhetsdatablad også kalt HMS-datablad er et lovpålagt følgeskriv som skal inneholde informasjon om farlige egenskaper og anbefalte vernetiltak om det aktuelle kjemikaliet. Hva inneholder et sikkerhetsdatablad? Et...

Vernetjenesten.no