Tag: leder

Kan leder være verneombud?

Dette spørsmålet ble stilt gjennom kontakt oss siden. Vi er i en mellomstor bedrift hvor vår leder er verneombudet. Er dette lov? Verneombudet blir valgt av alle ansatte med stemmerett, med unntak av bedriftens øverste daglige leder. Det vil si at...

Vernetjenesten.no