Tag: lovverk

Hva er kjemikalier og hvilke lovverk er gjeldende

Så hva er kjemikalie? Det korte svaret er at alt er en form for kjemikalie. Enhver væske, faststoff, gass. Enhver ren substans; blanding er kjemikalier. Vann er eksempelvis et kjemikalie bestående av 2 grunnstoffer. På arbeidsplassen Forbinder vi...

Hvilke HMS-lover og tilsynsetater har vi?

Her er en rask oversikt over de HMS-lovene og tilsynsetatene vi har og må følge for å dekke kravene til systematisk HMS-arbeid. Arbeidsmiljøloven også kjent som AML har Direktoratet for arbeidstilsynet og det lokale arbeidstilsynet som tilsynsetat...

Vernetjenesten.no