Tag: manuelt arbeid

Hvilke krav stilles det til ergonomi?

Arbeidstilsynets definisjon om ergonomi er at det handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske. Samt arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager som oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger eller belastninger som er...

Vernetjenesten.no