Tag: medvirkning

Hvordan kan Lean påvirke HMS arbeidet

Hvorfor Lean? Lean Production er en produksjonsfilosofi som har fått bedre og bedre fotfeste i arbeidslivet. Det som gjør Lean populært hos arbeidsgivere er at denne filosofien skal eliminere tidstyver, og skape en mer verdiskapende produksjon i en...

Når skal verneombudet involveres?

Det er ikke alltid like lett å forstå eller vite når et verneombud skal involveres. Vi har Arbeidsmiljøloven, Forskrift om organisering ledelse og medvirkning og Rammeforskriften som sier når verneombudet skal involveres. Dette sier...

Når verneombud ikke blir involvert i HMS-saker

En utfordring verneombud ofte møter på er følelsen av å ikke bli involvert i bedriften sitt systematiske HMS-arbeid. I samtaler med verneombud så kommer det frem at ofte så stemmer denne følelsen. Det kommer også frem at verneombudet ikke alltid...

Vernetjenesten.no