Tag: utdanning

Online HMS-kurs

HMS-Utdanning på kveldstid

Vernetjenesten er ofte en inngangsportal til HMS-arbeid. Verneombud får opplæring i arbeidsmiljøloven og muligheten til å praktisere HMS-arbeid på en arbeidsplass. Noen opplever det som starten til en nyvunnet interesse innenfor helse miljø og...

Vernetjenesten.no