Tag: valg

Hvordan og hvorfor velges det verneombud

Hvorfor må du ha verneombud på bedriften Det er ikke sikkert at du må ha verneombud. Hvis det er mindre enn 10 arbeidstakere på bedriften, kan leder i samarbeid med ansatte lage en skriftlig avtale for at det ikke er nødvendig med verneombud. Hvis...

Hvordan velges et hovedverneombud?

Grunnen til at det spørsmålet eksisterer, er at det finnes mer enn 1 måte hovedverneombud kan bli valg på. Det er og delte meninger om hvilken metode som er den beste. Når skal det velges et hovedverneombud? Når en bedrift har over 10 arbeidstakere...

Kan leder være verneombud?

Dette spørsmålet ble stilt gjennom kontakt oss siden. Vi er i en mellomstor bedrift hvor vår leder er verneombudet. Er dette lov? Verneombudet blir valgt av alle ansatte med stemmerett, med unntak av bedriftens øverste daglige leder. Det vil si at...

Har verneombud stemmerett ved valg?

Dette spørmålet ble stilt gjennom Kontakt oss siden. Kan personer som stiller til valg som verneombud også benytte sin stemmerett? Eventuelt stemme på seg selv? Verneombudet skal velges blant arbeidstakere og alle ansatte har stemmerett, med unntak...

Vernetjenesten.no