Tag: verneombud

Hvordan og hvorfor velges det verneombud

Hvorfor må du ha verneombud på bedriften Det er ikke sikkert at du må ha verneombud. Hvis det er mindre enn 10 arbeidstakere på bedriften, kan leder i samarbeid med ansatte lage en skriftlig avtale for at det ikke er nødvendig med verneombud. Hvis...

Dette er arbeidsoppgavene til verneombudet

Hva er oppgavene til verneombudet §6-2 av Arbeidsmiljøloven og §2-2 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Dette er loven og forskriften som beskriver arbeidet til verneombudet. I hovedsak er oppgaven til verneombudet å følge med på at...

Når skal verneombudet involveres?

Det er ikke alltid like lett å forstå eller vite når et verneombud skal involveres. Vi har Arbeidsmiljøloven, Forskrift om organisering ledelse og medvirkning og Rammeforskriften som sier når verneombudet skal involveres. Dette sier...

Kan leder være verneombud?

Dette spørsmålet ble stilt gjennom kontakt oss siden. Vi er i en mellomstor bedrift hvor vår leder er verneombudet. Er dette lov? Verneombudet blir valgt av alle ansatte med stemmerett, med unntak av bedriftens øverste daglige leder. Det vil si at...

Har verneombud stemmerett ved valg?

Dette spørmålet ble stilt gjennom Kontakt oss siden. Kan personer som stiller til valg som verneombud også benytte sin stemmerett? Eventuelt stemme på seg selv? Verneombudet skal velges blant arbeidstakere og alle ansatte har stemmerett, med unntak...

Når verneombud ikke blir involvert i HMS-saker

En utfordring verneombud ofte møter på er følelsen av å ikke bli involvert i bedriften sitt systematiske HMS-arbeid. I samtaler med verneombud så kommer det frem at ofte så stemmer denne følelsen. Det kommer også frem at verneombudet ikke alltid...

Vernetjenesten.no