Tag: vo

Verneombudets kontroll av kjemikaliebruk

Som verneombud er det ikke alltid lett å vite hva man bør se etter. Her har du en sjekkliste som kan være grei å bruke for å finne ut hvor god kontroll bedriften har over kjemikaliene sine. Kartlegging Er det kartlagt hvilken eksponering av...

Når skal verneombudet involveres?

Det er ikke alltid like lett å forstå eller vite når et verneombud skal involveres. Vi har Arbeidsmiljøloven, Forskrift om organisering ledelse og medvirkning og Rammeforskriften som sier når verneombudet skal involveres. Dette sier...

Vernetjenesten.no