Online HMS-kurs

HMS-Utdanning på kveldstid

Vernetjenesten er ofte en inngangsportal til HMS-arbeid. Verneombud får opplæring i arbeidsmiljøloven og muligheten til å praktisere HMS-arbeid på en arbeidsplass. Noen opplever det som starten til en nyvunnet interesse innenfor helse miljø og sikkerhet. Som verneombud har du en god mulighet til å påvirke arbeidsmiljøet i en positiv retning […]