Verneombudets kontroll av kjemikaliebruk

Verneombudets kontroll av kjemikaliebruk

Som verneombud er det ikke alltid lett å vite hva man bør se etter. Her har du en sjekkliste som kan være grei å bruke for å finne ut hvor god kontroll bedriften har over kjemikaliene sine.

Kartlegging
Er det kartlagt hvilken eksponering av kjemikalier arbeidstakeren kan bli utsatt for?

Risikovurdering
Er det blitt utført skriftlig risikovurdering, og gjort tilgjengelig for arbeidstakere?

Merking
1. finnes det kontroll for å kontrollere at kjemikaliene er merket korrekt?
2. Dersom det blir brukt kjemikalier i ikke-original emballasje, er denne emballasjen da merket?

Stoffkartotek
1. Er det oppdaterte HMS-datablad/informasjonsblad for kjemikaliene som brukes i virksomheten?
2. Er stoffkartoteket lett tilgjengelig for de arbeidstakerne som kan komme i kontakt med kjemikaliene?
3. Finnes HMS-databladene der kjemikaliene brukes?
4. Blir opplysningene i HMS-databladene brukt for å legge til rette arbeidet på en forsvarlig måte?
5. Har de ansatte fått opplæring i bruken av stoffkartoteket?

Innkjøp av kjemikalier
1. Finnes det rutiner for risikovurdering av kjemikalier som blir kjøpt inn?
2. Blir disse rutinene fulgt?

Opplæring
Har den enkelte ansatte fått informasjon og opplæring om bruk av kjemikaliene som brukes i virksomheten?

Oppbevaring av kjemikalier
Blir kjemikaliene oppbevart forsvarlig i henhold til sikkerhetsdatabladet?

Substitusjon
Har det blitt vurdert å bytte ut farlige kjemikalier med kjemikalier som er mindre farlige?

Vernetjenesten
Har virksomheten knyttet til seg verne- og BHT-tjenesten for å hjelpe med tilrettelegging av forsvarlig håndtering av kjemikalier?

Avfallshåndtering
1. Finnes det tilfredsstillende rutiner for avfallshåndtering av kjemikalier?
2. Leveres farlig avfall til godkjent mottak?

Ventilasjon
1. Er det mekanisk balansert ventilasjon i virksomheten?
2. Finnes det rutiner for renhold, vedlikehold, reparasjon og kontroll av ventilasjonsanlegget?
3. Er det punktavsug ved forurensende prosesser?

Personlig verneutstyr (PVU)
1. Dersom PVU må brukes, er det dokumentert at riktig type åndedrettsvern og hansker er valgt?
2. Finnes det rutiner for riktig bruk, oppbevaring og vedlikehold av personlig verneutstyr?
3. Er det rutiner for kontroll av pusteluften dersom det brukes friskluftsmaske?

Bli med i diskusjonen

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Vernetjenesten.no